Amplasare de reclame, bannere, mesh-uri în spații publice. Iată care sunt normale legislative în vigoare și ce sancțiuni se aplică!

Pe 6 iulie 2017 a fost modificat cadrul legal pentru amplasarea mijloacelor publicitare în localități. Astfel, operatorii economici își pot face mai ușor reclamă prin bannere sau panouri publicitare, în contextul în care, spre exemplu, trebuie respectată o distanță mai mică față de imobile sau terenuri, fiind permisă, în anumite condiții, și amplasarea mijloacelor publicitare pe stâlpii de iluminat. În plus, sancțiunile prevăzute pentru nerespectarea prevederilor legale au fost, la rândul lor, modificate.

Legea nr. 154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 511 din 3 iulie 2017. Iată care sunt cele mai importante prevederi ale acesteia!

Actul normativ a adus mai multe noutăți cadrului legal care stă la baza exercitării activității de amplasare a mijloacelor de publicitate în localități, inclusiv în zona drumurilor publice din țară.

Astfel, o primă modificare o reprezintă regula potrivit căreia amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanţă mai mică de 2 m (comparativ cu 3 m, cum era până în 2017) faţă de limita de proprietate a imobilelor proprietate privată a persoanelor fizice şi/sau juridice se poate realiza doar cu acordul proprietarilor acestor imobile şi astfel încât să nu afecteze accesul şi utilizarea acestora.

În continuare, mijloacele de publicitate pot fi amplasate pe fațada spațiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit, cu acordul expres al proprietarilor. La fel ca până acum, este interzisă amplasarea oricărei reclame pe stâlpii de telecomunicații din lemn și/sau pe cei special destinați susținerii semafoarelor, însă, ca element de noutate, este permisă amplasarea de mijloace de publicitate pe stâlpii de iluminat, pe stâlpii special construiți pentru susținerea de cabluri de alimentare electrică a rețelei de transport în comun și/sau pe alți stâlpi ce permit amplasarea de mijloace publicitare, numai cu avizul autorității administrației publice locale și avizul deținătorului/proprietarului sau administratorului stâlpului.

În ceea ce privește amplasarea panourilor publicitare pe străzile de categoria I, II și III, aceasta este posibilă cu condiția respectării regulamentelor locale de publicitate, fără a mai fi stipulate distanțe minime de amplasare față de limita carosabilului sau față de limita dinspre carosabil a spațiului verde de pe trotuar.

Totodată, și condițiile în care pot fi amplasate panouri publicitare de-a lungul drumurilor naționale sau județene, precum și pe arterele de centură, au fost modificate în avantajul operatorilor economici implicați în activitatea de publicitate. Astfel, aceștia pot amplasa panouri în următoarele condiții:

  • cu distanța de minimum 30 m (în loc de 50 m) între două panouri publicitare pe sectoarele de drum din intravilan (interiorul localităților);
  • cu distanța de minimum 50 m (față de 100 m) între două panouri publicitare, pe sectoarele de drum din extravilan (din afara localităților);
  • la minimum 50 m (în loc de 100 m) față de intersecțiile cu drumurile laterale cu mai mult de patru benzi de circulație;
  • la minimum 50 m față de intersecțiile semaforizate (comparativ cu 100 m).

În continuare, panourile cu suprafață utilă mai mare de 2,50 mp trebuie amplasate la minimum 2,50 m înălțime față de sol, dar și în afara curbelor cu vizibilitate redusă.

Legea nr. 154/2017 a stabilit și noi sancțiuni pentru persoanele fizice și juridice ce nu respectă regulile pentru amplasarea mijloacelor de publicitate. Spre exemplu, amplasarea acestora fără aviz pentru publicitatea temporară ori cu nerespectarea prevederilor acestuia și a documentației tehnice care a stat la baza eliberării avizului constituie contravenție și poate fi sancționată cu amendă de la 1.000 la 10.000 lei.

Totodată, folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniștea publică, a vehiculelor publicitare care nu au obținut aviz pentru publicitate temporară sau a mijloacelor de publicitate luminoasă care pot perturba traficul auto și pietonal poate fi sancționată cu amendă de la 1.000 la 20.000 lei.

În ceea ce privește amplasarea de afișe publice, a anunțurilor de mică publicitate în alte locuri decât pe panourile special destinate acestora, această faptă poate fi sancționată cu amendă de la 1.000 la 10.000 lei.

În fine, nerespectarea obligației de a readuce amplasamentul și mediul înconjurător la starea inițială, inclusiv prin înierbare sau asfaltare pentru mijloacele de publicitate amplasate la nivelul solului poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 1.000 lei și 20.000 lei. (Sursa: www.avocatnet.ro)

Iată motivul pentru care, înainte de a amplasa o reclamă în spatiile publice, trebuie să apelați la o agenție autorizată pentru a desfășura astfel de activități. Agenția Fisker Media nu doar că va pune la dispoziție o amplă lista de spații de reclamă, disponibile la prețuri avantajoase (click aici pentru lista completă!), ci se și asigură că normele legislative în vigoare sunt respectate întocmai. Reclama este sufletul comerțului, însă doar atunci când este făcută sub litera legii!

Detalii și oferte la telefon 0732.000.112!